02-10-07

Kasteel Walburg

Ook van deze foto weet ik niet wanneer die genomen is, maar denk toch dat het van voor 1940 zou zijn. Het kasteel is nog steeds te vinden in het park, maar het ziet er volgens mij toch zo mooi niet meer uit als op de foto.

Scannen

30-09-07

O.L. Vrouw Kerk

Waneer deze foto juist genomen is weet ik niet, maar heb dit al aan verschillende mensen laten zien en de meeste zeggen dat het voor 1940 zou zijn. Dit komt door de auto's die rechts te zien zijn en ook de de kar aan de linkse kant.

Zelf ben ik er niet zeker van dat komt omdat er precies al electrische verlichting is geplaatst.

Scannen0004

25-09-07

Markt begin jaren '60

Scannen

Scannen0001

Scannen0002

Scannen0003

20-11-06

1880 tot 1920

Deze foto werd getrokken omstreeks 1880. Op de achtergrond tussen de bomen zien  we nog juist de molen staan en die heeft hier nog zijn 4 wieken. Deze molen noemde : de Kroonmolen, de eigenaar had de reputatie de beste molenaar van Sint-Niklaas te zijn.

 

1880

Dit is een schilderachtige foto genomen tijdens de winter van 1890. Hier zien we dat de molen maar 2 wieken meer heeft. Door de bouw van de hoge gotische kapel van de Broeders Hiëronymieten werd de zuiderwind weggenomen en dit had tot gevolg dat de molen in 1892 is afgebroken.

 

1890

In 1895 verwerft de stad de grond waarop de molen gelegen was en in 1897 werden er terug voetpaden en een kasseiweg aangelegd. Daarna werden er snel huizen gebouwd zoals men ziet op de foto van 1920. Tijdens het bombardement in mei 1940 lagen de meeste huizen in puin en vielen er velen doden, daarna zijn  er geen huizen meer gebouwd.  

1920    

17-11-06

Steenhof

Vele oudere bewoners van Sint-Niklaas zullen zich nog wel het  Steenhof  rond 1900 herinneren dat gelegen was in de Dalstraat. Sint-Niklaas kende ook zijn beluiken: via een poort of dreefje bereikte men een achter de straat gelegen ruimte waarop een zo groot mogelijk aantal huisjes werden gebouwd met zo min mogelijk kosten. Sanitaire voorzieningen beperkten zich tot enkele toiletten voor alle bewoners samen. Op de foto vooraan zie je ook een waterput , het was de enige watervoorziening voor het hele  beluik.

Deze buurt was berucht voor haar ongezonde woningen. En in 1883 brak hier een tyfusepidemie uit ingevolge het drinken van water uit de besmette waterputten. Deze woningen werden vooral bewoond door wevers.

 

steenhof

15-11-06

Einde werkzaamheden 1897

Bij de voorbereidingswerken aan de Hoofdkerk had men vastgesteld dat de zuilen die zouden worden uitgebroken worden dikker waren dan uit de gegevens van de archieven bleek, ze waren bedekt met een dikke laag plaaster. Bij het verwijderen van de plaaster ontdekte men muurschilderingen die de apostelen voorstelden. Na de ontdekking werden er nauwkeurige copies gemaakt.

 

kerk

Omwille van deze ontdekkingen werd het bestek van de verbouwing gewijzigd. In plaats van de zuilen te vervangen tot 50 cm onder de vloer moesten enkel de zuilvoeten gerestaureerd worden en de kapitelen vervangen evenals de onderste steenlagen van de bogen. Zo’n opdracht maakte spectaculaire ondersteuningswerken nodig zoals uit de foto’s blijkt.

steun

In 1897 waren de werken voltooid en het had een kostprijs gekregen van 89.800 F. De Hoofdkerk had haar voor alle Sint-Niklazenaren vertrouwde uitzicht gekregen.

 

kerk klaar

09-11-06

Werken in het verleden II (1896)

De verbouwingswerken aan de hoofdkerk moesten voltooid zijn in 12 maanden en aan de aannemer werden bepaalde beperkingen opgelegd. Het was verboden, om voor zonsopgang of na  zonsopgang te werken. Er moest ook voor gezorgd worden dat de kerkdiensten niet gestoord werden door geruchten of geschreeuw van de werklieden. Natuurlijk in die tijd waren er nog dagelijks kerkdiensten dus moest de aannemer er goed op toe zien dat tijdens die diensten zijn werklieden zich gedroegen om de diensten niet te verstoren.

 

De oude voorgevel van de hoofdkerk

 

kerk

Werken aan de torenspits

werken1

Werken aan het dak

dakwerken