20-11-06

1880 tot 1920

Deze foto werd getrokken omstreeks 1880. Op de achtergrond tussen de bomen zien  we nog juist de molen staan en die heeft hier nog zijn 4 wieken. Deze molen noemde : de Kroonmolen, de eigenaar had de reputatie de beste molenaar van Sint-Niklaas te zijn.

 

1880

Dit is een schilderachtige foto genomen tijdens de winter van 1890. Hier zien we dat de molen maar 2 wieken meer heeft. Door de bouw van de hoge gotische kapel van de Broeders Hiëronymieten werd de zuiderwind weggenomen en dit had tot gevolg dat de molen in 1892 is afgebroken.

 

1890

In 1895 verwerft de stad de grond waarop de molen gelegen was en in 1897 werden er terug voetpaden en een kasseiweg aangelegd. Daarna werden er snel huizen gebouwd zoals men ziet op de foto van 1920. Tijdens het bombardement in mei 1940 lagen de meeste huizen in puin en vielen er velen doden, daarna zijn  er geen huizen meer gebouwd.  

1920    

17-11-06

Steenhof

Vele oudere bewoners van Sint-Niklaas zullen zich nog wel het  Steenhof  rond 1900 herinneren dat gelegen was in de Dalstraat. Sint-Niklaas kende ook zijn beluiken: via een poort of dreefje bereikte men een achter de straat gelegen ruimte waarop een zo groot mogelijk aantal huisjes werden gebouwd met zo min mogelijk kosten. Sanitaire voorzieningen beperkten zich tot enkele toiletten voor alle bewoners samen. Op de foto vooraan zie je ook een waterput , het was de enige watervoorziening voor het hele  beluik.

Deze buurt was berucht voor haar ongezonde woningen. En in 1883 brak hier een tyfusepidemie uit ingevolge het drinken van water uit de besmette waterputten. Deze woningen werden vooral bewoond door wevers.

 

steenhof

15-11-06

Einde werkzaamheden 1897

Bij de voorbereidingswerken aan de Hoofdkerk had men vastgesteld dat de zuilen die zouden worden uitgebroken worden dikker waren dan uit de gegevens van de archieven bleek, ze waren bedekt met een dikke laag plaaster. Bij het verwijderen van de plaaster ontdekte men muurschilderingen die de apostelen voorstelden. Na de ontdekking werden er nauwkeurige copies gemaakt.

 

kerk

Omwille van deze ontdekkingen werd het bestek van de verbouwing gewijzigd. In plaats van de zuilen te vervangen tot 50 cm onder de vloer moesten enkel de zuilvoeten gerestaureerd worden en de kapitelen vervangen evenals de onderste steenlagen van de bogen. Zo’n opdracht maakte spectaculaire ondersteuningswerken nodig zoals uit de foto’s blijkt.

steun

In 1897 waren de werken voltooid en het had een kostprijs gekregen van 89.800 F. De Hoofdkerk had haar voor alle Sint-Niklazenaren vertrouwde uitzicht gekregen.

 

kerk klaar

09-11-06

Werken in het verleden II (1896)

De verbouwingswerken aan de hoofdkerk moesten voltooid zijn in 12 maanden en aan de aannemer werden bepaalde beperkingen opgelegd. Het was verboden, om voor zonsopgang of na  zonsopgang te werken. Er moest ook voor gezorgd worden dat de kerkdiensten niet gestoord werden door geruchten of geschreeuw van de werklieden. Natuurlijk in die tijd waren er nog dagelijks kerkdiensten dus moest de aannemer er goed op toe zien dat tijdens die diensten zijn werklieden zich gedroegen om de diensten niet te verstoren.

 

De oude voorgevel van de hoofdkerk

 

kerk

Werken aan de torenspits

werken1

Werken aan het dak

dakwerken

07-11-06

Werken in het verleden I

Rond 1890 werd het duidelijk dat de voorgevel van de Hoofdkerk bouwvallig was en dat er dringend herstelwerkzaamheden moesten gebeuren. Het stadsbestuur hechte zijn goedkeuring aan een ontwerp voor een nieuwe voorgevel gemaakt door Ir. Geerts, een rijke barokgevel geïnspireerd door de bestaande gevel. De kosten werden toen geraamd op 48.365 F.
Maar de Provinciale bouwkundige Mortier beslist dat het ontwerp niet past bij de gostische stijl van de rest van de kerk. En dat het ook te duur was en er met het geld andere herstelwerkzaamheden aan de kerk zouden kunnen worden uitgevoerd o.a aan het dak en de gevels van de dwarsbeuk.
Op 24 augustus 1893 vraagt de Provinciale Techniche Dienst en de Koningklijke Commisie van Kunstgebouwen dan ook een nieuw ontwerp.

 Ontwerp voor een nieuwe voorgevel

ontwerp voorgevel

De markt met zicht op Hoofdkerk de rond 1890

markt+kerk

06-11-06

Foto's uit de oude doos

Heb nog enkele oude foto's toegestuurd gekregen van het postkantoor op de markt en van de Anker-en Zamanstraat hier in de stad. En aangezien er hier op mijn blog al veel van die foto's te vinden zijn wil ik deze hier ook posten.  De foto's zijn allebei getrokken rond 1910, dus bijna 100 jaar geleden. 

Het postkantoor op de markt, staat er nog steeds maar is nu  het hoofdkantoor niet meer en de verdiepingen boven het gelijksvloers zijn ingericht als lofts.

postkantoor

Zicht op de Ankerstraat met links de Zamanstraat, de winkel links met het paard boven de deur is er nog maar sinds een paar jaar is het paard verwijderd.

ankerstraat

30-10-06

Antwerpsesteenweg

Deze straat roept heel wat herinneringen bij me op omdat ik tijdens mijn schoolljaren er elke dag 4 keer door moest, en veel van wat op de foto te zien is bestaat nog steeds. Zo is op de rechterkant van de foto het cafee met het uitstekende glazendak er nog steeds en het wordt nu zelf open gehouden door een vriend van toen ik een jaar of 12 was.

Spijtig genoeg heb ik aan dat cafee ook slechte herinneringen want een van mijn beste vrienden van vroeger heeft zich met de auto tegen de gevel ervan doodgereden met zijn auto.
Natuurlijk is de straat ook al veel veranderd want de kasseien liggen er niet meer en er waren daar verschillende caffees maar nu is dat ene cafee er alleen nog maar. Zou wel graag eens willen weten in welk jaar deze foto genomen is.

antwerpsesteenweg

13:57 Gepost in Sint-Niklaas | Commentaren (4) | Tags: etienne, sint-niklaas