13-05-06

LNG tanker "Methania"

Na een paar jaar werk aan de LNG tanker was het dan toch gelukt om het schip op zee te krijgen voor de proefvaart. De grootste hindernis hiervoor was geweest dat alle verkeer op de Schelde tot aan Antwerpen werd stilgelegd, omdat er zoveel slepers nodig waren om het schip op zee te krijgen en anders met de binnenvaartschepen het te gevaarlijk zou zijn geweest.

De tanker op proefvaart, op foto drukken voor groter formaat

 

 

 

 

 
De afgewerkte binnenkant van een tank op de LNG tanker, in het midden staat iemand dus kun je ongeveer inschatten hoe groot zo'n tank wel was en het schip had 3 zulke tanks en nog een kleinere vooraan het schip.

07:39 Gepost in Boelwerf | Commentaren (1) | Tags: methania, lng tanker

12-05-06

De gouden jaren

Eind jaren '70 begin jaren '80 waren voor de werf een gouden tijd, er was werk met hopen en de bestellingen van scheppen liep als een trein. In die tijd werkten er meer dan 3000 mensen op de werf. In die periode is er ook verschillende keren een staking uitgebroken en het was niet steeds om geld te doen maar ook in verband met de veiligheid. Ook voor de onderaannemers werd er gestaakt want op de werf was het motto dat wie hetzelfde werk deed ook het loon moest verdienen dat wij hadden en dat was bij sommige onderaannemers zeker niet het geval. Maar toch is het ons telkens gelukt om deze eis om te zetten in voordelen voor de arbeiders van de onderaannemers.
Natuurlijk wisten we allemaal dat deze tijden niet konden blijven duren en zeker omdat in Zuid Korea er gewerkt werd aan prijzen en lonen waarvan de werkgevers hier enkel maar konden dromen. Maar het werk was er dan ook naar, we hebben dat met eigen ogen kunnen zien toen een schip naar de werf moest komen voor een herstelling en dat was een schip gemaakt in Zuid Korea. Niemand van ons verstond zich eraan hoe het kwam dat een schip op deze manier werd goedgekeurd door de rederij want hier werd heel nauwkeurig nagezien hoe het schip in elkaar gestoken werd en de afwerking hier moest dan ook perfect zijn.
Het was ook de periode dat de tijd aanbrak van de LPG schepen waarvan er heel wat gemaakt zijn en ook van de OBO's.  We hadden natuurlijk een groot nadeel en dat was de brug van Temse, de doorvaarbare opening bedroeg maar 50 meter dus konden we geen schepen bouwen die breder waren.  
Kwam er nog bij dat we de naam hadden van weinig te werken en meer te staken en dat we op de werf een herenleventje hadden. Maar wie er werkte wist wel beter. Als we dan toch zo weinig deden en een luilekker leventje hadden hoe komt het dan dat op onderstaande foto's zoveel schepen op hetzelfde moment gemaakt werden, werd dat misschien gedaan door de kaboutertjes tijdens de nacht?

Om onderstaande foto's te zien druk op de foto's.


 

00:58 Gepost in Boelwerf | Commentaren (0)

11-05-06

Het droogdok

Het werfterrein werd in 1974 verdubbeld - van 40 tot 85 ha - door opspuiting van ca.2.000.000 kubieke meter zand en meteen werden de werken aangevat van een gecombineerd bouw en uitrustingsdok van 560 m lang en 55 m breed.
Voordat de dok er was kon men schepen bouwen tot een tonnenmaat van 84.000 ton en door het dok werd dit verhoogd tot 180.000 ton.
In het dok werken aan een schip was ook een stuk makkelijker omdat men daar steeds kon werken op een schip dat horizontaal lag en ook onder het schip was dit het geval.
In 1976 werd er begonnen aan de werken van het eerste schip in het dok namelijk de LNG tanker de Methania. Zelf de werknemers die al heel wat gewoon waren in verband met de grote van schepen waren hiervan onder de indruk.

Op de foto hieronder een voorsteven van een schip nog volledig omgeven door stelling om op een makkelijk manier overal aan te kunnen.


De achtersteven van een schip met de opbouw nog in aanbouw.

Toen vroeger op de hellingen een schip klaar werd moest men het steeds te water laten, maar met het droogdok was het met dit spectakel gedaan want het uitdokken ging heel wat makkelijker ondanks de grotere schepen. Als het voorste schip in het dok klaar was werd er een scheidingswand achtergezet zodat het andere gedeelte van het dok niet onder water zou lopen, want daar lag ook altijd al minstens 1 schip in aanbouw maar dat was meestal nog niet zo ver gevorderd dat men het ook in het water kon laten drijven.
Foto van het uitdokken van het containerschip Ortelius.

 

05:17 Gepost in Boelwerf | Commentaren (1)

10-05-06

Gevaarlijk en ongezond

Als men in de aanbouw werkte had men niet veel mooie dagen per jaar om in te werken want het was steeds wel iets, ofwel stond men in de regen of of stond men te vervriezen. Van uitvriezen was geen sprake de enige keer dat men in de winter eens thuis kon zitten was als er veel te veel sneeuw was gevallen. We hebben er zelf nog gewerkt toen het -16° was en eerlijk gezegd dat was toen geen lachertje want we stonden toen zowat uit onze broek te schudden van de kou. Ook tijdens de zomer als men onder het dek zat was het niet menselijk want de zon zat een ganse dag op die metalenplaten en de temperatuur kon soms oplopen tot  + 52°, en onze werkkledij konden we niet uitdoen omdat we ons anders zouden verbranden door het lassen en het werken met de snijbrander.   Ook was er dikwijls overlast van water en  voordat de lassers aan de slag konden moest dan ook eerst dat water verwijderd worden en dat was niet altijd even makkelijk.

Na het afbreken van de stelling kon er al eens iets blijven staan dat feitelijk weg moest en dan was het soms een hels karwei om dit toch nog te verwijderen.

Wie voor de eerste keer in een machinekamer kwam die nog volop in aanbouw was leek het wel een doolhof en moest men goed opletten waar men zijn voeten neerzette. Het was ook een plaats waar veel mensen tergelijkertijd aan het werk waren en dat was ook altijd niet even makkelijk want soms zat men elkaar in de weg bij hun job. Op de foto zie je een deel van de machinekamer, en de zakken die naar beneden lopen was om de vervuilde lucht weg te zuigen.

07:25 Gepost in Boelwerf | Commentaren (1)

09-05-06

Het schip krijgt zijn vorm

De secties die in de montagehalen zijn gemaakt worden daarna op de hellingen of het dok samengevoegd tot het schip. Het werk is niet steeds even eenvoudig omdat er soms secties zijn van honderde tonnen en die moeten in de juiste positie gebracht worden van de andere reeds tot schip samengevoegde onderdelen.

Hier wordt een kimsectie in de juiste positie getrokken ten opzichte van de andere reeds geplaatste kimmen maar ook ten opzichte van de dubbele bodem.

Het was ook dikwijls nodig dat ervan sectie een gedeelte werd weg gebrand met een snijbrander. Dit was dan ook een speciale job omdat dat wegbranden goed moest gebeuren voor de lassers die erna de secties aan elkaar moesten lassen.

Schepen die in het dok werden gemaakt hadden als voordeel dat er zwaardere secties in één stuk konden geplaatst worden, natuurlijk was het werk om deze dan juist op haar plaats te krijgen een stuk moeilijker wegens het gewicht. Maar het kon al een pak schelen indien de kraanmannen de sectie zo goed mogelijk op hun plaats brachten.

Het eerste schip dat in het dok gemaakt werd was meteen ook de grootste LNG tanker (aardgas) ter wereld. De totale capaciteit van het schip was zo maar eventjes 131.580 kubieke meter. Druk op foto om groter formaat te zien.

19:59 Gepost in Boelwerf | Commentaren (0)

08-05-06

Onder het schip

Natuurlijk moet als het schip aan land gebouwd word er ook iets onder liggen want hoe zouden de mensen er anders onder kunnen werken,. Onder het schip was het een doolhof van blokken en op de langs-en dwarshelling moesten die na elke te waterlating van een schip opnieuw samengesteld worden en dat was alles behalve een plezante karwei want al die stukken waren van eik en soms ook nog eens nat dus zeker geen job om alleen uit te voeren. Het speelde ook geen rol welke job je feitelijk uitoefende als er een schip te water was gelaten was het met man en macht aan het werk om de blokken zo vlug mogelijk in elkaar te steken omdat er dan een nieuw schip op de helling kon gezet worden.

Hier zien we iemand aan het werk bij de samenstelling van zo'n blok en die moesten ook nog eens ingesmeerd worden met grafietvet omdat de laatste uren dat een schip aan land lag die blokken uit elkaar moesten geslagen worden omdat het schip anders niet op de sledes in het water zou kunnen schuiven. Soms was het wel eens mogelijk dat op het einde van de dag de mensen die aan de blokken werkten er hetzelfde uitzagen als het grafietvet want dat drong gewoon door je werkkledij heen.

In het droge dok waren we toch al van die job verlost en moesten we de blokken niet steeds opnieuw samenstellen want die waren bevestigd aan betonblokken en die waren ook hoger zodat men makkelijker onder het schip kon werken.

Een paar weken voordat het schip te water liep werden eronder het schip sleden aangebracht die waren voorzien van een dikke lag vet om het schip beter te laten schuiven. Het leggen van die sleden was één dan de rotste werken die er waren en de mensen die dat steeds deden waren dan ook allemaal getekend voor hun leven want iedereen zijn rug was totaal om zeep.

08:40 Gepost in Boelwerf | Commentaren (1)

07-05-06

Montagehallen

Op de werf waren er verschillende montagehallen, er waren er zelf bij die groter waren dan een voetbalveld en dat was ook nodig gezien de grote van sommige secties  of onderdelen van een schip die er gemaakt werden.

 
Samenwerking was er dikwijls nodig maar dat ging steeds zonder morren.
 

Hier wordt de laatste hand gelegd aan een sectie alvorens ze de hal verlaat

Overzicht van een montagehal

Hier wordt de sectie naar buiten gebracht voor vervoer naar het schip in aanbouw.

De sectie op weg naar de volgende plaats van het bouwproces van een schip: namelijk de "aanbouw" dit wilde zeggen naar een helling of het dok. Dit werd gedaan met een speciaal voertuig waarvan al de wielen apart konden draaien en keren.

00:14 Gepost in Boelwerf | Commentaren (1)