07-11-06

Werken in het verleden I

Rond 1890 werd het duidelijk dat de voorgevel van de Hoofdkerk bouwvallig was en dat er dringend herstelwerkzaamheden moesten gebeuren. Het stadsbestuur hechte zijn goedkeuring aan een ontwerp voor een nieuwe voorgevel gemaakt door Ir. Geerts, een rijke barokgevel geïnspireerd door de bestaande gevel. De kosten werden toen geraamd op 48.365 F.
Maar de Provinciale bouwkundige Mortier beslist dat het ontwerp niet past bij de gostische stijl van de rest van de kerk. En dat het ook te duur was en er met het geld andere herstelwerkzaamheden aan de kerk zouden kunnen worden uitgevoerd o.a aan het dak en de gevels van de dwarsbeuk.
Op 24 augustus 1893 vraagt de Provinciale Techniche Dienst en de Koningklijke Commisie van Kunstgebouwen dan ook een nieuw ontwerp.

 Ontwerp voor een nieuwe voorgevel

ontwerp voorgevel

De markt met zicht op Hoofdkerk de rond 1890

markt+kerk

Commentaren

hey daar heb ik nog vaak gelopen met mijn grootouders.

Gepost door: Beesken | 07-11-06

De commentaren zijn gesloten.